درب ضعیف آب و هوا لغو کردن

درب ضعیف آب و هوا لغو کردن

روش تعمیر و نگهداری درب و پنجره اول، عیب یابی. در استفاده از درها و ویندوز، حرکت باید به همان اندازه آسان باشد که نور را روشن کند، بیش از حد سخت نباشد، زمانی که درها و پنجره ها باز هستند، شناسایی موانع، ابتدا باید شکست را از بین ببرد. دوم، تمیز کردن ...

چت کن