موضوعاتی شیشه درب کشویی

موضوعاتی شیشه درب کشویی

ویژگی های به مهر و موم فوم: 1، کف آب بندی سبک و محکم و سبک وزن و تافنس قوی است. 2، پایین هدایت حرارتی عایق را با عایق حرارتی برتر. 3، فوم مهر غیر قابل جذب با ساختار مستقل حباب جذب آب کم است. 4، تاثیر ضربه گیر عالی...

چت کن