درب پنجره سلب آب و هوا مهر و موم

درب پنجره سلب آب و هوا مهر و موم

ایجاد شده توسط گروه 90 درجه زاویه نشت آب علل و گزینه های درمان: 1 قاب افقی و عمودی پیرایش پیرایش سطح بدون پد نرم دوطرفه چسب، منجر به پيرايشی پيرايشی، منجر به نشت آب; برنامه درمان: دوخت در مقطع...

چت کن