مهر و موم خود برس چسب

مهر و موم خود برس چسب

پلی ¬ اورتان PU مهر و موم فوم نسبت به مزایای سنتی مهر 1, صرفه جویی در هزینه های قالب: مستقیم توزیع در سطح محصول، بدون در نظر گرفتن اندازه مشخصات محصول و به همین ترتیب; 2، صرفه جویی در انرژی: در دمای اتاق، واکنش های شیمیایی می تواند انجام شود...

چت کن