آب بندی نسوز پوشیده شده نوار آب بندی

آب بندی نسوز پوشیده شده نوار آب بندی

PYKNA تمرکز بر تولید انبوه و انعطاف پذیر مهر و موم شمع گردگير که 40 خط اختصاصی و 4,900 متر مربع تولید پایه; در حال حاضر 3 technicist در مهر و موم تولید بیش از 5 سال و 2 technicist 10 سال سابقه کار. بنابراین ما باید تولید بزرگ و...

چت کن