درب گاراژ آب و هوا لغزنده سمت و بالا

درب گاراژ آب و هوا لغزنده سمت و بالا

درب اصلی آلیاژ آلومینیوم و پنجره آب بندی نوار لاستیکی PK عملکرد محصول. درب آلیاژ آلومینیوم و عملکرد نوار نوار مهره های مختلف متفاوت است، چگونه می توان تشخیص داد. پنجره های درب و پنجره مهر و موم اغلب در ساخت ویندوز و درب قطعات پرده دیوار، مانند شیشه ای ...

چت کن