مهر و موم درب ورودی

مهر و موم درب ورودی

اگر چه نوار آب بندی درب چوبی و لوازم جانبی، متعلق به نقش کوچک است، اما عملکرد آن نمی تواند دست کم گرفت. درب و درب پوشش دیافراگم درب چوبی ضعیف ترین حلقه، هم بیشتر به راحتی, اما, عایق صدا درب های چوبی ضد تصادم حرارت نادیده گرفته...

چت کن