درب سلب آب و هوا آب و هوا درزگیر

درب سلب آب و هوا آب و هوا درزگیر

مهر و موم حباب آب بندی نوار است که با استفاده از خواص مواد خاصی به روند خلل و فرج داخل است. آن را به مهر و موم سیلیکون فوم مهر و موم و مهر و موم فوم پلوتونیم فوم EPDM تقسیم شده است. فوم نوار آب بندی مایکروویو حرارت زیاد روند شکل گرفته است و سطح تمیز است و...

چت کن