درب پایین موضوعاتی

درب پایین موضوعاتی

تفاوت پلوتونیم مهر و موم فوم-نوار مهر و موم سنتی چیست؟ تفاوت بین پلوتونیم فوم آب بندی نوار و نوار مهر و موم سنتی به شرح زیر است. 1) استفاده از لاستیک گرمانرم پیشرفته Santoprene® (TPE) یا دستکش بوتادین لاستیک و کامپوزیت پلی اتیلن chlorosulfonated...

چت کن