مارک Leader سری برای مبلمان و درب کشویی در ضد سایش ضد صدا و نوار آب بندی پوشش

نوار چسبندگی پوشش داده شده 1. نوار چسبنده پوشش 2. معرفی محصول نوار آب بندی پوشش 3. Pykna پوشش نوار آب بندی متشکل از سه نوع مواد، PE (غشاء خارج از نوار فراهم می کند کیفیت اولیه guranee، آن را به نظر می رسد خوب است و مبلمان مدرن HO-me ...

چت کن